zaparkujte Vaši firmu na správné adrese

Registrační sídlo.cz


Seznam adres pro Vaše podnikání

info@registracnisidlo.cz

Vymáhání pohledávek

Někdo vám dluží po splatnosti a nejeví zájem pohledávku uhradit? Nevíte jak na dlužníka a přitom se zatím nechcete obrátit na soud nebo rozhodce?

Využijte našich služeb při vymáhání pohledávek. Náš systém vymáhání pohledávek je určený i pro Váši firmu.

V rámci vymáhání pohledávek můžeme nabídnout především.

  1. Vymáhání pohledávek firemního charakteru
  2. Vyhledání dalších věřitelů - pro případ konkurzního řízení
  3. Návrh na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka
  4. Přihlášení pohledávky do konkurzu či likvidace
  5. Žaloba o zaplacení pohledávky
  6. Podání trestní oznámení - pokud byl spáchán trestný čin
  7. Spolupráce s renovovanou advokátní anceláří
  8. Ostatní služby